Mga timailhan og sintomas sa kanser sa totoy

Posted on

DAKBAYAN SA DABAW (Agosto 22) — Nagkadaghan na ang kaso sa Kanser sa totoy (breast cancer)  sa atong panahon, gani daghan na usab ang kinabuhi nga nakalas tungod sa maong sakit.

Kadaghanan wala naka matikod  ug nabaliwala ang mga sintomas, samtang ang uban, mahadluk mo-adto sa doktor.

Sa usa ka artikulo nga gipagawas sa Read and Digest niadtong Pebrero 3, 2018, gi-butyag niini ang mga tima-ilhan sa usa ka babae nga adunay kanser sa totoy.

Ug basi sa mga pagtuon mao kini ang mga sintomas:

1. Adunay humok nga bukol nga nagasakit ubos sa ilok;
Ang cancer cells posibling mokalat sa imong lawas  piaagi sa mga gagmayng bukol nga murag mga pamug. Tan-awa kung adunay  bukol o pamug nga naa sa imong ilok ug nagasakit, palihug gilayon konsulta sa imong doktor.

2. Abnormal nga porma sa atngal kon “nipple” ug adunay mga mogawas nga murag laway o nana ;

Mao kini sagad mga timailhan nga adunay problema ang imong totoy.  Kung adunay mga abnormal nga imong mamatikdan ug mabati sa imong atngal, daku ang posibilidad nga posible adunay tumor nga nagatubo. Bantayi kon adunay mogawas nga murag gatas, dugo  o nana  sa imong atngal, pinaagi sa pagpislit niini;

3. Ang pagkahugno sa imong timbang

Kung kalit nga migaan ang imong timbang, ug kalit nga miubos ug pulo (10) ka guhit, o sobra pa, basin aduna ka nay cancer, labi na ug naa kay gibati sa imong tutunlan, tiyan, baga ug tilaok;

4. Pagka-otro sa kolor  sa panit sa imong totoy ug katol pirmi ang palibot niini

Ang dili pantay kolor sa imong pamait, ug mangandiis  ang atngal.  Kung imong matagdan nga murag dunay bun-og nga  milakra sa imong totoy,  ug ang imong panit mag-hiluno o mapakpak, konsulta gilayon sa imong doktor. Kay kana usa sa mga sintomas sa kanser. Labi na kung kini katol-katol ug nagahubag o adunay bukol.

5, Pagka-otro sa porno sa imong atngal

Ang pagka-baliktad sa posisyon sa imong atngal (inverted) usa sa mga sintomas, ug sa ubangmga kaso, ma-otro na ang pormal sa imong totoy.

Hinumdumi nga dili natu angayan ibalewala ang gamay kabag-ohan sa atong lawas. Ang kanser sa totoy usa sa mga hinungdan sa kamatayon ang kababa-inhan.

Be informed
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •